Tatis, Stora Gråbrödersgatan 13 Lund 2.a våningen


kontakt: agneta@agnetasofiadotter.com

Konstnärerna på Tatis har blivit inbjudna av Lunds kommun att ställa ut i centrala skytlfönster 28/11-10/1 2020-21 Följande konstnärer ställer ut:

Agneta Sofiadotter (www.agnetasofiadotter.com),

Vera Glumac-Perlesi (www.veraglumac.com),

Jon Åkerlind (www. jonakerlind.com),

Lilian Togelius ( www.liliantogelius.wordpress.com),

Lotta Albertsson (www.lottaalbertsson.se